Behandlingsmetode

Kort fortalt

Behandlingsmetoden i Cure2Life klinikkerne bygger på en holitisk forståelse af kroppen og sindet, hvor disse ses som uadskillelige størrelser, der konstant står i et forhold til hinanden. Vi arbejder derfor ud fra det synspunkt, at kropslige symptomer ofte kan have sit udspring af stress- eller chok-oplevelser i vores liv samt bekymringer om fremtiden. Påvirkningerne kan være fysiske, psykiske, kemiske, nedarvede eller energetiske.

Eksempler på stress- og chock oplevelser:

 • Fysisk stress og chock kan for eksempel være fald på ski eller trapper, en ulykke, et forkert  løft, et uventet skub, en bold i hovedet og så videre.
 • Psykisk stress og chock kunne være et pludseligt tab af en nærtstående person i ens liv, en fyring fra jobbet, et skænderi eller konflikt med ens partner, ven, kollega, forældre/barn eller en anden form for personlig krise eller følelsesmæssig udfordring.
 • Kemiske stress og chock kan være fremprovokeret af mad, tilsætningsstoffer, mug/skimmel i mad eller lokaler, medicin, vaccinationer, virus, bakterier, kosmetiske plejeprodukter eller andre typer af kemikalier.
 • Nedarvet stress kender du måske som arvelige sygdomme og skavanker, men man kan også arve ubalancer i kroppens elektriske system, som vi arbejder med.
 • Energetisk stress og chock udspringer ofte af de fire ovennævnte stress former, men kan også skyldes øget sensitivitet  eller overfølsomhed for eksempelvis radiomaster, mobiltelefoner, jordstråling og andet.

Vi anerkender desuden at kroppen/underbevidstheden har en enorm stor evne til at hele sig selv/selvopretholde sig og vi går derfor ind i rollen som behandler med stor respekt for den enorme intelligens, der varetager vores helbred. Ud fra dette synspunkt er vores rolle at italesætte de ting løbende under gennemgang og test via vores anvendte protokol, som kroppen oplever som stressende og herefter tilføre den det, som er nødvendigt for at slippe dette stress. Det betyder samtidig også, at klienten selv har det overordnede ansvar for at varetage sin sundhed og helingsproces efter endt behandling (mere herom under Et typisk behandlingsforløb).

Når vi skal forklare vores klienter hvad metoden går ud på, bruger vi ofte en computer som metafor for måden vores krop og underbevidsthed opererer på.

Jo flere filer og programmer der gemmes på computerens harddisk, jo større risiko er der for, at den volder brugeren problemer. Meget af rodet holder computeren selv styr på, men af og til bliver det for meget eller den bliver inficeret med virus. Lige så vel som computeren i disse tilfælde har gavn af at blive scannet og disinficeret for virus af et kyndigt program, kan menneskekroppen igennem en kortere eller længere periode have ophobet en masse stresspåvirkninger i systemet, som kræver et program/en metode, for at få ryddet ordenligt op igen. Dette medfører at kroppens selvhelbredende kræfter igen kan overtage styringen og reparere skaderne. Det er det vi tilbyder vores klienter: en behandlingsmetode der kortlægger stressfaktorerne og tilhørende tidspunkt i personens liv og derigennem  hjælper kroppen til selv at rense systemet for stress og chok.

I vores klinikker behandler vi primært med udgangspunkt i metoden lært i Corrective Sounds Programmet. Herudover anvender vi også Marhytmus terapi, kostvejledning og kosttilskud.

Metoden er inspireret af flere sundhedsvidenskaber og behandlingsmetoder og gør brug af viden og værktøjer fra blandt andet muskeltestning, NLP, kiropraktik, frekvensmedicin, duft- , lyd- og farvebehandling og konventionel viden og forskning i kroppens sammensætning. Uddannelsen og udviklingen af Corrective Sounds Programmet, varetages i Danmark i dag af Ellen Eriksen og Cure2Life, som uddanner og opdaterer behandlere. Ellen og hendes kollegaer har gennem de sidste 10 år udviklet metoden og behandlingen til det der i dag udbydes i Cure2Life-klinikkerne.

Følgende er en liste over nogle af de ting vi har haft gode erfaringer med at hjælpe vores klienter med :

 • Læse-, stave-, skrive- og regneevne
 • Tale- og høreproblemer
 • Koncentrations- og opmærksomhedsbesvær
 • Kort- og langtidshukommelsen
 • Bevægeapparatet, idræt, gang eller løb
 • Skævheder i kranie og ansigt
 • Musiske evner, rytme og optræden
 • Natteblindhed, lysfølsomhed, skelen og konstant blinken
 • Morgentræthed, urolig nattesøvn, søvnbesvær
 • Forvirrethed, glemsomhed eller orienteringsbesvær
 • Besvær ved at forstå mundtlige eller skriftlige instruktioner eller vejledninger
 • Selvtillid og selvværd
 • Depressioner
 • Social omgang med andre mennesker
 • Ukontrolleret vrede
 • Indfølingsevne
 • Store udsving i energiniveau eller humør
 • Barnløshed
 • Astma og allergi
 • Maveproblemer: hård mave, diarre, mavesmerter, kolik, nervøs tarm og lignende
 • Kronisk træthed, hovedpine, migræne
 • Rygsmerter, uro i kroppen eller sportsskader
 • ADHD, OCD, ARB, ADD, tourretes mm.