Et typisk behandlingsforløb

Et hvert behandlingsforløb starter naturligvis med en aftale mellem klient og behandler. Ved telefonisk henvendelse afklares forventninger til henvendelsen. Der informeres om metoden, forventet forløb, egen indsats og medvirken, samt oplysning om pris for behandling og pris på et CD-Selvbehandlingsprogram.

Som klient i en af vores klinikker vil du typisk kunne forvente at indgå i et behandlingsforløb bestående af tre til fem behandlinger af en til tre timers varighed, henover en fire til seks måneders periode. Tiden og antallet af behandlinger kan variere alt efter, hvad der behandles for og hvor meget hjælp kroppen har brug for fra behandleren.

Første behandling starter med en samtale mellem klient og behandler, hvori behandleren uddyber, hvad metoden omfatter og klienten kan stille spørgsmål hertil. Derefter tales der om de symptomer, som klienten oplever (se liste under Behandlingsmetode) og eventuelt hvilke øvrige behandlinger de har prøvet, medicin de har taget, samt hvor længe de har haft symptomerne.

Efter den indledende samtale starter den egentlige test, hvor klienten placeres på en massagebriks. Selve testen er inspireret af kinesiologisk muskeltest, men modsat traditionel kinesiologi, bruger vi blot en enkelt muskel i armen gennem hele testen. Via denne muskeltest stiller behandleren udsagn, som kroppen kan reagere eller ”svare” på med en stærk eller svag muskel. Behandleren gennemgår på denne måde hele kroppens anatomi og fysiologi, symptomernes årsager, samt kroppens energetiske system. På denne måde får behandleren et klar billede af klientens sundhedstilstand og hvad vigtigere er: hvad kroppen har brug for hjælp til, for at komme i en optimal sundhedstilstand.

Er det dit barn der skal behandles? Se Behandling af børn.

Efterfulgt af testen, kommer den egentlige behandling, hvor behandleren gennem muskeltesten finder frem til hvilke lyde, farver, dufte, affermationer og sten kroppen har umiddelbart brug for til behandlingen. Herefter hører klienten de pågældne lyde, siger de gavnlige affermationer og der retestes om der er yderligere brug for korrektioner og lyde.

Når selve behandligen er fuldført kan klienten blive testet for eventuelle madvare, medicin, kosmetik og lignende, som kan være medvirkende til skabe stress i kroppen. Desuden testes klienten for, om vedkommende har brug for at få tilført noget i kosten – det være sig vitaminer, mineraler, væske, mælkesyrebaktier eller lignende.

I forbindelse med første behandling køber klienten desuden en cd, hvorpå alle lydende, som klienten måtte have brug for, ligger på. Klienten får til opgave at høre bestemte lyde et bestemt antal gange ugentligt til at klient og behandler ser hinanden igen. Det er vores erfaring, at lydene har en enorm positiv supplerende virkning på behandlingen og vi opfordrer derfor altid på det kraftigste, at klienten gør brug af det hjemme.