Konceptet

Historien

Cure2Life er en virksomhed med 10 år på bagen. Den startede som enkeltmandsvirksomhed i hjemmeti 2001, men grundet succes blev de hjemlige omgivelser hurtigt udskiftet med de 160 kvm store lokaler i Skippergade 54, Frederikshavn. I dag huser klinikken i Frederikshavn flere ansatte  og i oktober 2011 åbnede Cure2Life en klinik i Århus, hvor Ellen behandler. Men hvad fik en sygeplejerske og arbejdsmiljøkonsulent til at kaste alt fra sig og starte en praksis i alternativ behandling?

Den egentlige årsag var, at Ellen Eriksens yngste søn, der dengang var 7 år, var blevet diagnosticeret som DAMP/ADHD barn. I kraft af hendes naturvidenskabelige baggrund,  havde hun stor tillid til netop det etablerede sundhedssystem, så da hendes bror vendte hjem fra en rejse i Australien i 1992 og fortalte om en mand, han havde mødt, og som angiveligt kunne skabe positiv forandring hos Ellens søn ved anvendelse af diæt, kiropraktik samt hans udviklede Dawson Program, ja – så stejlede hun og afviste dette, idet det lød for mærkeligt i hendes ører.

Over nogle år prøvede familien alle tilbud af, som det etablerede system kunne tilbyde deres søn, men uden succes. Derfor besluttede Ellen og hendes mand sig så alligevel for at søge til Australien. Ellen og hendes søn rejste til Australien i 1997 og tilbragte 3 uger sammen med Cameron Dawson. Hun modtog  også selv behandlinger og slap af med migræne, kronisk træthed, rygsmerter og meget mere.

Da de kom hjem til Danmark igen, startede hendes søn kort efter på Steinerskolen i Hjørring og der skete mærkbare forskelle i hendes søns skoleevner og koncentrationsevne henover de følgende tre år. Så store var forandringerne, at Ellen i år 2000 igen rejste  til Australien, for at lære Cameron Dawsons Program. Opholdet blev skelsættende, idet Dawson praktiserede sine evner og for første gang tog han nye udøvere i skole. Ellen blev dermed Camerons første studerende. Al vidensdeling skete ved samtaler og iagttagelse, da der på daværende tidspunkt ikke var lavet beskrivelse af baggrund, behandling og virkemidler. Hun hjalp således til med at udvikle undervisningsmanualen og få nedskrevet meget af Camerons viden indtil hans død i 2004. Hun har siden bygget videre på denne viden, således at Corrective Sounds i dag er et selvstændigt program og en anerkendt metode i brancheforeningen Danske Kinesiologer.

Cameron Dawson kom til Danmark i 2001 og afviklede sin første undervisningssession i samarbejde med Corrective Sounds. Her deltog medarbejdere fra VIFAB, læger, en chefsygeplejerske, sygeplejersker, lærer og alternative behandlere. Samarbejdet blev udbygget og formaliseret i en samarbejdsaftale, som sikrede Corrective Sounds rettigheder til at videreudvikle og markedsføre konceptet i resten af Europa. Samarbejdet førte således til dannelse af virksomheden Corrective Sounds Aps, som idag har udviklet konceptet langt ud over, hvad Cameron Dawson nåede i sit eget liv.

2001 var desuden også året, hvor Ellen åbnede klinikken i Frederikshavn, der fik navnet PlusEnergi. I forbindelse med udvidelsen til Århus og udviklingen af metoden, skiftede klinikken i 2011 navn til Cure2Life.

Vi bryster os af, at metoden stort set kun er blevet udbredt via mund-til-mund-metoden blandt tilfredse kunder og vi har derfor aldrig anvendt reklameannoncer eller lignende. Vores succes bygger på vores høje serviceambitioner og stræben efter de bedste resultater for vores klienter!

Behandlingen:2007 025

Cure2Life bygger på et sundheds- og velværekoncept der har en holistisk tilgang til krop og sind. Uanset hvilke problemstillinger man kæmper med, er vi klar til at indgå i dialog omkring den enkeltes livssituation. Vi fokuserer på udfordringer og løsninger ved en given problemstilling og ser disse som et naturligt skridt i bedringsprocessen for den enkelte. Hensigten med behandlingen er altid positivt formuleret og vi arbejder således altid løsningsorienteret i håbet om, at vores klienter får det bedst mulige resultat af forløbet.

Den positive hensigt, vi søger at skabe i samspil med klienten, kobles med et enormt vidensbegær omkring krop og sjæl, som kendetegner vore behandlere. I vores model af verdenen, er viden kraft og styrke, og således stræber vi altid efter at få en bedre og mere nuanceret forståelse af kroppen, sindet og de selvhelbredende kræfters natur.

Koblingen mellem en positivt formuleret indgang til behandlingen og en stor viden om krop, sind og sjæl, mener vi er opskriften på en optimal sundhed. Gennem de sidste 13 år har vi således hjulpet utallige mennesker til øget sundhed og velvære uden anvendelse af medicin eller fysisk manipulation.

Vi ser os selv som et supplement til det eksisterende sundhedsvæsen, ikke blot fordi vi opnår gode resultater, men også fordi vi ofte kan hjælpe dér, hvor mange af vores klienter ikke har kunne finde hjælp i det etablerede sundheds- eller skolesystem.

Missionen med Cure2Life er at hjælpe flest mulige mennesker i aldre og med alle slags symptomer og sygdomme. Vi ønsker på kortest tid at gøre klienterne til herre over eget helbred og udstyre dem med viden og værktøjer til fremover at kunne tage bedst vare på sig selv og sine kære. Vi ønsker at styrke klienten, så de går fra at være passiv modtager til aktiv deltager i deres egen helbredelse.

Klinikkerne:

Formålet med Cure2Life-klinikkerne er at kvalitetssikre vores behandlingsmetode på et stadigt voksende marked af alternative behandlingsformer. Når du således vælger en Cure2Life-klinik/behandler, vælger du ikke kun behandlere med beståede kursusbeviser, men også en høj professionalisme og kvalitet.  Alle behandlere i Cure2Life er blevet ansatte på baggrund af gode resultater og høj professionalisme og de har alle en sygeplejerskeuddannelse.

Vores vision for Cure2Life-klinikkerne er at gøre metoden og programmet alment kendt for danskerne, som et reelt supplement til traditionelle behandlingsformer. Vores håb er, at metoden opnår en status, hvor vores klienter kan modtage tilskud via sygeforsikringer til behandlingerne, på lige fod med andre anerkendte behandlingsformer. Desuden har vi en vision om at åbne flere klinikker i større danske byer og her uddanne flere sygeplejersker i metoden. Gennem arbejdet i klinikkerne og vores klienters gode erfaringer, ser vi en fremtid med et naturligt samarbejde med det etablerede sundhedsvæsen.