Læs hvordan vi hjalp Torben Hestbech’s søn med at få sin hørelse i orden, så han nu ikke længere har brug for høreapparat

Torben Hestbech fortæller:

Historien om min søn Thomas’ hørelse. Jeg skriver dette opslag for, at der måske er andre, som kan have gavn af det. Det hele startede kort efter hans fødsel i 2002, hvor han efter de sædvanlige besøg af sundhedsplejersken fik konstateret, at han ikke reagerede på Boel-testen. Derefter blev han i tre års alderen (tror jeg) undersøgt på sygehuset i fuld narkose, og her konstaterede man, at han havde nedsat hørelse. Ved senere høretest blev denne hørenedsættelse karakteriseret som middelsvær, og vi fik samtidig at vide, at det var medfødt og at det aldrig ville blive bedre – i bedste fald uforandret – men aldrig bedre. Årene gik, Thomas gik til regelmæssige høretests, havde høreapparat som så mange andre og fik den nødvendige hjælp. Historien tager så sin drejning i april 2013, hvor jeg er kommet i forbindelse med Ellen Eriksen fra cure2life.dk (hun kurerede mig for en simpel græs- og birkepollenallergi, som jeg havde haft i godt 30 år). Jeg spørger ind til, om der evt kunne være mulighed for, at hun kunne hjælpe Thomas med hans høretab, hvilket hun ikke var afvisende overfor. Thomas og jeg besøger Ellen, og hun checker Thomas efter med sin alternative metode og mener at høretabet stammer fra en stressende fødsel (Thomas var sædevendt og skulle vendes manuelt) samt vaccinen i tre-måneders alderen – hvorefter hun anbefaler en kur, hvor han skal lytte til nogle lyde dagligt, spise probiotic pulver for at forbedre tarmfunktionen, samt undlade at spise almindeligt hvedemel (speltmel, ølandshvede, durumhvede etc er OK) og samtlige former for mælkeprodukter. Nu to år efter første besøg hos Ellen (vi har været der 4 eller 5 gange i alt, svarende til ca 7 timers konsultation), så har vi fået lavet en ny høretest, og Thomas blev bedt om at AFLEVERE SIT HØREAPPARAT, DA HAN NU HAR NORMAL HØRELSE. Desværre var man hos Høreklinikken på Sønderborg Sygehus ikke interesseret/nysgerrig efter at lære nyt, så vi afleverede bare høreapparatterne og gik glade hjem. Hermed ikke være sagt, at ovennævnte metode kan hjælpe alle med høretab, men hvis der bare er én af jer, som kan have gavn af historien og dermed forbedre hørelse og dagligdagen, så er målet med denne historie nået.