Corrective Sounds-metoden kan afhjælpe skolevægring og manglende trivsel hos børn og unge

Selvheling – slip ADHD, stress, allergi, smerter og andre ubalancer 

Ellen Eriksen driver klinik i Aarhus. Hun er uddannet og har i mange år arbejdet som sygeplejerske. Fra Australien har hun fået ideen til at introducere Corrective Sounds-metoden, en form for energimedicin, der fokuserer på kroppens ubalancer. Hun beskæftiger sig ikke mindst med børn, hvor ubalancerne kan komme til udtryk ved mange ting. F.eks. i skolen kan ubalancer komme til udtryk ved mistrivsel, vanskeligheder med indlæring, koncentrationsbesvær, manglende selvtillid, selvværd og store humørsvingninger. Årsagen, hævder hun, kan skyldes, at kroppens frekvenser ikke svinger harmonisk og så kan ingen klare hverdagen særligt godt.

Med Corrective Sounds-metoden hjælper vi børn og unge med skolevægring og manglende trivsel

Børn er i gennemsnit fraværende fra skolen ca. en dag om måneden. For nogle børn er fraværet større, og det giver bekymring omkring barnets trivsel og indlæring. Fravær kan med tiden, og uden den rette forebyggende indgriben, udvikle sig til decideret skolevægring. Barnet ”vægrer” sig mod skolegang, som forbindes med ubehag. Man regner med, at op til 5% af børn i skolealderen rammes af skolevægring. Der er ikke umiddelbart forskel på drenge og piger. Skolevægring ses lidt oftere i efteråret lige efter skolestart. Risikoen er betydeligt større hos børn med autisme.

Bagvedliggende årsager der medfører skolevægring:

Den mest dominerende årsag til skolevægring, oplever jeg fortsat i klinikken, er først og fremmest en opstået/oplevet stresstilstand som følge af en manglende, nedsat eller meget dårlig hjerneintegration. Tilsvarende voksne der oplever stress og ikke kan klare at gå på job og må sygemeldes på fuldtid eller deltid mv.

En del børn, der har skolevægring, har vanskeligheder eller store udfordringer ved indlæring og bare det at kunne overskue dagligdagen. De udfordres således med at kunne præstere fagligt. Socialt kan de have en kort lunte og aggressiv adfærd med mange daglige konflikter i skolen, i hjemmet og blandt kammerater. Deres selvtillid og selvværd mindskes dag for dag, idet de oplever manglende succes og mister troen på de kan noget eller er noget værd. De oplever, at deres omgivelser ikke forstår dem eller at blive misforstået. Andre præges af angst, nedtrykte tanker eller tankemylder. En del børn oplever øget sensitivitet og reagerer på for meget larm og uro på klassen eller læreren/voksne skælder ud på andre børn i klassen. Børn reagerer på problematikker i hjemmet. F.eks. skænderier, misbrug, skilsmisse, sygdom, dødsfald, problemer med søskende eller manglende støtte fra forældre.

Faktorer der skal fremhæves som afgørende for en virksom hjælp og indsats

Den allervigtigste forudsætning er, at barnets hjerneintegration normalt bliver etableret i barnets tidlige barndom og skal fungere. Hvis dette ikke er tilfældet af en eller anden årsag, må denne etableres hurtigst muligt. Barnet vil, når hjerneintegrationen er genetableret, opleve overblik og overskuelighed, hvilket fremmer både indlæring, tryghed og ro for barnet. Dette medvirker til positiv adfærd, udvikling og trivsel mv. Derfor er den tidlige indsats vigtig. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på barnets trivsel og udvikling fra ganske spæd.  Forældre må reagere, hvis barnet ikke trives eller udvikler sig. Her kan netop Corrective Sounds-metoden byde ind med den effektive hjælp til barnet. Metoden kan finde den bagvedliggende årsag/-er til den manglende hjerneintegration og andet, der kan støtte og hjælpe kroppen til selvheling.

Hvad er skolevægring?

 ●      Barnet har modstand på at komme i skole, hvilket fører til vedvarende skolefravær.

 ●      Barnet er hjemme om dagen, og forældrene har viden om, at barnet ikke er i skole

(i modsætning til pjæk/skulkning).

 ●      Barnet har synlige tegn på følelsesmæssig oprevethed ved udsigten til at skulle i skole (rædsel, hysteri, maveonde, hjertebanken, gråd).

 ●      Der er ikke antisociale tendenser ud over, når voksne prøver at få barnet i skole.

 ●      Forældrene har forsøgt at få barnet i skole (i modsætning til skoletilbageholdelse).


Konsekvenser af skolevægring

Skolevægring kan have store konsekvenser for barnet både på kort og lang sigt.

 

På kort sigt                     

 ●      Udfordringer med at følge med i skolens fag

 ●      Socialisolation, ensomhed og problemer med at opretholde relationer til klassekammerater

 ●     Større og større udfordringer med at komme tilbage i skole i takt med, at tiden går

 ●      Problemer i familien, f.eks. skænderier, sygdom

 

På længere sigt 

 ●      Nedsatte muligheder for gennemførsel af ungdomsuddannelse pga. faglige ”huller”

 ●      Problemer som voksen med at passe et arbejde (struktur, udholdenhed, rutiner)

 ●      Psykiske problemer som angst og depression i voksenlivet, bl.a. pga. manglende sociale evner. Opleve ensomhed.

 ●      Risiko for misbrug/euforiserende stoffer/cutting/forsøg på selvmord mm.

 

Corrective Sounds-metoden

Som CS-behandler sker det i et tæt samarbejde med barnet og forældre, hvor vi også taler om et hjemmeprogram, der skal følges op på og barnets basale behov for trivsel og udvikling.

Tæt og tværgående indsats er også vigtigt i børnehave, for skole-hjem-samarbejdet. Forældre må arbejde på at finde det bedste skoletilbud, der passer ens barn.

En diagnose og medicin er ikke altid den bedste løsning på at hjælpe sit barn. Det erfarede jeg med min søn, der som barn, fik en ADHD-diagnose og som desuden var udfordret med indlæringsvanskeligheder. Han er i dag voksen og har ingen problemer. Derfor brænder jeg for at hjælpe de mange børn og unge, der har udfordringer og hjælpe dem til god trivsel og udvikling.

 En af de børn som jeg har kunnet hjælpe er Liva Marie, som du kan læse som her

 

Du kan læse flere historier i mine klienthistorier og i min bog:


KØB DIN BOG HER:

Mobilpay til 58447 (Corrective Sounds ApS) og udfyld formularen.

Pris: 270,- ved afhentning i Frederikshavn, Aalborg eller Aarhus.
(Nærmere adresse oplysninger tilgår ved købet)

Bogen er udkommet på Forlaget HOVEDLAND.DK og kan desuden købes på SAXO.COM, GUCCA.DK samt hos boghandlere i hele Danmark.

Kontakt Cure2Life

Klinik i Århus

Steen Billes Torv 2 kld
8200 Aarhus N
Telefon: 20 72 70 90
Mail: aarhus@cure2life.dk

Åbnings Tider

Klinikken er åben alle
hverdage efter aftale.