Behandling med vibrationer

I Cure2Life’s klinikker anvender vi primært lyde, farver og dufte i vores behandling af klienten. Umiddelbart kan dette virke lidt langhåret eller uforståeligt, men undersøger vi fænomenet nærmere, synes det at give god mening. For eksempel kan en person sætte/sættes i en bestemt sindstilstand af et stykke musik – et stykke klassisk musik kunne måske fremme ro/glæde/koncentration eller et stykke rockmusik kunne måske sætte lidt ekstra fut under fødderne på løbeturen. Ligeledes viser flere undersøgelser, at eksempelvis duften af friskbagt brød kan få kunder til at tilbringe mere tid i en butik, eller at duften af ny bil øger chancen for et salg. Man behøver heller ikke at se sig længe om, for at konstateret at farver kan påvirke os på forskellig vis – noget som eksempelvis reklamefolk er meget bevidste om, når en ny kampagne skal planlægges, forårets kollektion skal præsenteres og så videre. Men farver, lyde og dufte kan meget mere, end blot at sælge flere produkter til det danske folk. Desværre er det begrænset, hvor meget forskning der er blevet lavet på området i forhold til sundhedsfremme.

Følgende beskrivelse af vibrationers effekt på menneskekroppen, skal læses som Cure2Life’s forståelse og udlægning af, samt erfaring med, emnet. Så vidt det er muligt, søges der at gives eksterne referencer til materialet, men ellers må udlægningen læses som firmaets subjektive holdning.

Cure2Life tilskriver sig det moderne, fremvoksende paradigme om vibrationel medicin (også kaldet energimedicin eller frekvensmedicin), som blandt andet er blevet genoplivet af forfattere som Bruce Lipton (PhD i cellebiologi), James L. Oschmann (PhD i biofysik), Candace Pert (PhD neuroforsker), Susanne Ehdin (PhD i immunologi), Audun Myskja (Norsk speciallæge) og mange flere. Ovenævnte forfattere kan varmt anbefales, hvis man skulle få lyst til at læse yderligere materiale om emnet end her beskrevet.

Det skal gøres klart, at vibrationel medicin ikke er noget nyt fænomen; tværtimod er det meget gammel viden i et nyt perspektiv. Det nye består blot i, at man med naturvidenskabens paradigme og undersøgelsesmetoder, er begyndt at kunne beskrive fænomenet. Principperne denne viden bygger på strækker sig dog langt tilbage i menneskes historie. Eksempelvis menes det, at den akupunkturiske lære, hvor man arbejder ud fra en holistisk forståelse af kroppen, stammer helt tilbage til den gule kejsers tid – ca. 2600 år før vores tidsregning (kilde: wikipedia). Men andre kulturer menes også at have haft indsigt i sammenhængen mellem krop og sjæl, tanke og handling, fysisk og mental kraft; eksempelvis de indiske yogiers praksis, hvor krop og sind renses gennem meditation og positure. Et andet eksempel kunne være den lange tradition i flere af de store religioner, med at recitere mantraer/bønner og leve harmoniske liv med næstekærlighed og ikkevoldelig adfærd. Mange af disse ting dukker nu op igen og igen i vores vestlige forskning; eksempelvis at kunst og musik kan helbrede posttraumatisk stress (hør for eksempel udsendelsen i ”Sundhed på P1” fra 18. Juli 2011) eller at meditation forebygger og modvirker stress – en enkelt søgning på nettet giver anledning til meget spændende læsning (læs fx. 3Fs anbefaling af meditation).

Så hvad er vibrationel medicin? Det er det simple faktum, at vi består af 98% energi og 2% ”fast” stof, og at der findes findes mange positive og negative måder, at påvirke disse 98% energi på. Hvor kender vi disse tal fra? Selve tanken kan dateres helt tilbage til den historiske Buddha, der sagde den berømte sætning: ”Form er tomhed og selve tomheden er form”. I dag kan vi bekræfte dette udsagn med kvantefysikkens termer – det vil dog her, af hensyn til læseren og læsevenligheden, kun blive præsenteret i en simplificeret version.

Vi ved fra fysikkens verden, at alting er opbygget af atomer; lige fra stolen vi sidder på, til kaffen vi drikker, bilen vi kører i, landet vi bor i, os selv, andre mennesker og så videre. Alle atomer består så af en række subatomer; neutroner, protoner og elektroner, som igen består af kvarker og leptoner. Dette kan de fleste mennesker, der fulgte med i fysiktimerne, skrive under på. Men hvad mange måske ikke ved eller har tænkt over, er at alle disse atomer, deres subatomer og så videre, stort set er tomme: 99,999999% af disse partikler består af tomrum/energi(Kilde: wikipedia)!

Ser vi på menneskekroppen ud fra dette fantastiske perspektiv, er den et stort vibrerende energifelt.

Først følger en kort beskrivelse af frekvensspektret, som vi kan opfatte det med vores sanser. Hernæst en forklaring af lydes påvirkning på kroppen og til sidst, hvad vores tanker betyder for vores sundhed. Dette energifelt er konstant i kontakt med andre energifelter (vores omverden) og kan påvirke og påvirkes af disse.

Massage