Behandling af Unge

Behandlingsmetoden

Mange børn og unge er udfordret i dag. I mine klinikker kontaktes vi af mange forældre til børn og unge med mange forskelligartede udfordringer. Fysiske og psykiske gener og symptomer, livsskæbner, mistrivsel, ensomhed, diagnoser eller tilsvarende symptomer.

Vi møder nyfødte der er påvirket af deres fødsel. Vi møder langt flere børn end tidligere med stress, angst, som føler sig trætte, udbrændte og sygemeldes fra skole eller går i skole på nedsat tid. Forældrene er bekymrede. Mange føler sig frustrerede og magtesløse, føler de står ganske alene. Måske har de allerede prøvet medicin uden positivt resultat, eller de ønsker ikke at give deres barn den tilbudte medicin. De leder og eftersøger nye behandlingsmetoder til at hjælpe deres barn. De ønsker flere værktøjer til hvad de selv kan gøre for at hjælpe.

Nogle forældre får måske selv stillet en diagnose i en voksenalder tilsvarende deres barns diagnose. Måske vil den ene forælder ikke indse at barnet er udfordret. Måske er forældrene skilt og ikke enige om alting med barnet.

Forældrenes forskellige syn på børneopdragelse med en mor som måske synes, at far er for hård, kontant og firkantet, og far synes det omvendte. Det kan være forældrene mener at det handler om strengere opdragelse og strammere regler for barnet eller den unge. Eller barnet mangler at forældrene udstikker gode rammer og retningslinjer tilpasset barnets udvikling og alder. Mange forældre har en travl hverdag med fuldtidsjob. Familier kan være ramt af alvorlig sygdom, hospitalsindlæggelse eller dødsfald i nærmeste familie. De voksne er ikke opmærksomme på barnets bekymringer, sorg og trivsel.

Unge er naturligt eksperimenterende. Hvis de ikke trives i skolen med indlæring, med venner/veninder, kæresten eller familien, er de mere udsatte for at komme i dårligt selskab med risiko for dårlig trivsel og sundhed – og måske endda i et misbrug i en eller anden form.

Familierne oplever det hårdt og opslidende i længden at have et barn, der ikke trives og udvikler sig. Familiens øvrige børn lider ofte under at de udfordrende børn optager meget af forældrenes tid, tanker og overskud. Hyggelige stunder sammen bliver der mindre af, måltiderne kan være enorm anstrengte. Der er uro og konflikter hele døgnet.

Da mange udfordringer slider på hele familien, på parforholdet, på søskende og familie- og vennekredsen – den svigtes og indskrænkes med tiden, fordi der ikke er overskud til det sociale eller barnet ikke trives i selskab med andre.

Mange vælger til sidst skilsmisse og de deraf følgende nye udfordringer det kan give for hele familien. For år tilbage var skilsmisseraten blandt ADHD-børn ca. 95%. Andre forældre bliver fysisk syge af belastningerne eller bliver sygemeldte med stress.

Belastningerne og omkostningerne er kæmpestore og ikke at forglemme omkostningsrig for det enkelte barn, for det enkelte familiemedlem, for hele familiens trivsel og alles sundhed, for skolen, for uddannelsesstederne, for arbejdspladsen, for fremtiden, for det danske samfund og hele landets økonomi. I min verden er det simpelthen en dårlig investering i Danmarks fremtid, at så mange unge går ud af folkeskolen og ikke er i stand til/klar til at passe et job eller er parate til at gå i gang med en uddannelse.

Vi hjælper børn helt fra fødslen med nedenstående gener og symptomer:

– Vi går bag symptomerne og balancerer kroppen, så den kan genopbygge hele kroppens balance (f.eks. hjerne, nervesystemer, organer, muskler, reflekser, følelsesliv m.m.)
– Vi hjælper børn og unge, som har været udsat for krænkelser af forskellig art.

– Vi tilbyder en unik sammensætning af både behandling, rådgivning, undervisning forebyggelse til familier med børn og unge, der har en historie og tilstand, som giver anledning til bekymring for barnets sundhed, trivsel, udvikling og velbefindende.

Video Udtalelse

Her kan du se en udtalelse som Markus samt hans forældre har givet omkring Corrective Sounds Metoden hvor Markus blev behandlet og er blevet fri for hans symptomer.

Symptomer vi møder og afhjælper

Det er vigtigt at lytte til sin mavefornemmelse hvis man som forældre føler at den unge mistrives. Denne metode hjælper med at genskabe balance i hele kroppen, hjerne, nervesystem og følelsesliv. Vi tilbyder en unik sammensætning af genskabelse af balance, individuel rådgivning, forebyggelse og udvikling. Der ydes rådgivning og vejledning til familien om, hvorledes de kan støtte op om den unge eller der henvises til andre fagpersoner.

 • Skærer i sig selv
 • Begynder at drikke meget og/eller tage stoffer
 • Har selvmordstanker eller har forsøgt på det
 • Vedvarende trist, fjern, mut og uinteresseret i aktiviteter der tidligere havde interesse
 • Svært ved at følge med i skole/uddannelse
 • Konflikter med forældre, kammerater, lærere
 • Aggressiv adfærd/har voldsomme vredesudbrud
 • Tankeløse/farlige handlinger
 • Ængstelig eller hæmmet gennem længere tid
 • Alvorlig og bekymret gennem længere tid
 • Mareridt og søvnproblemer igennem længere tid
 • Tidlig spiseforstyrrelse
 • Manglende energi og træthed

Samt mange andre symptomer vi kan afhjælpe, kontakt venligst en af vores klinikker for mere information.

 • Menstruationssmerter, uregelmæssig menstruationscyklus, endometriose, vaccinereaktioner, HPV-reaktioner
 • Hormonforstyrrelser – forsinket pubertet
 • Bivirkninger/belastninger af medicin, smertestillende, p-piller mm.
 • Sports-og idrætsskader
 • Identitetskrise – sige til og fra overfor andre. Hvem er jeg? hvad vil jeg med mit liv? Er jeg i gang med den rigtige uddannelse?
 • Letpåvirkelig af kammerater og venner
 • Selvdestruktiv
 • Incest/drug rape
 • Manglende tillid, åbenhed og ærlighed
 • Hudproblemer – akne, bumser
 • Unormal træthed
 • Døgnrytme-forstyrrelse
 • Afhængighed af computerspil
 • Seksuelle overgreb

Samt mange andre symptomer vi kan afhjælpe, kontakt venligst en af vores klinikker for mere information.

Uddannelser & Meget Mere

Uddannelser

Uddannelsen kan du få gennem Corrective Sounds Akademiet


Workshops

Alle Temaaftener, workshops eller undervisningsdage er altid mulige at sammensætte helt efter dine eller jeres ønsker og behov.

Foredrag

Vi kommer gerne ud til børnehaver, skoler, foreninger, mødregrupper, patientforeninger, lægepraksis, virksomheder/personaleforeninger m.fl.

Udtalelser

Metoden er kun udbredt via mund-til-mund blandt tilfredse kunder. Vi har aldrig anvendt reklameannoncer o.lign. Vores succes bygger på vores høje serviceambitioner og stræben efter de bedste resultater for vores klienter.

ÅbningsTider

Klinikken er åben alle
hverdage efter aftale.

MELD AFBUD

Hvis du er forhindret i at møde til din aftalte behandlingstid, skal du meddele afbud på telefonsvareren/sms senest dagen før inden kl. 12.00 på telefon nr: 20 72 70 90